Vekstdrevet design

Lilleby et enormt boligprosjekt – rett og slett et bydelsprosjekt.

På over 100 mål bygges det en helt ny, grønn og urban bydel med 1100 nye boliger, parker og spisesteder.

Her viser vi deg hvordan det digitale ansiktet ut mot verden er satt opp og hvordan en digital kundereise tar deg fra inspirasjon og interesse til kjøpt bolig.

Prosjekt

nyelilleby.no

HK Reklame har jobbet med å bygge en unik merkevare på Lilleby. En ny bydel skulle bygges og re-etableres. Liv skal leves og historier fortelles. Navet i opplevelsen av nyelilleby og det verktøyet som kobler entreprenør med eiendomsmegler og megler med mulig kjøper er nyelilleby.no

Kunde

Nordr

Teknologi

ASP.net, Vue.js, SQL Server, Azure

Resultat Se løsningen

Plattformen gir utbygger mulighet til å fortelle unike historier samtidig som det skal være mulig å utforske byggetrinnene, boligene og registrere interesse. Ved å legge til rette for enkel navigasjon og brukeropplevelse har vi gjennom boligvelgeren, boligbasen, skreddersydde epostløp og meglerintegrasjon laget en økosystem som ivaretar kjøperens behov gjennom alle stadiene av kundereisen helt fram til megler.

Akkurat slik bolig prosjektet er i stadig utvikling er den digitale plattformen til nyelilleby.no også under utvikling. Små og store endringer gjøres hele tiden underveis etter som nye byggetrinn legges til og nye funksjoner utvikles. Å jobbe vekstdrevet handler mye om nettopp dette; å ikke se på et digitalt prosjekt som et ferdig produkt med en gitt kravspesifikasjon, men som en mulighet til å utvikle tjenester sammen med brukerene. Gjennom å definere en minimumsversjon av løsningen som lanseres raskt kan vi kontinuerlig utvikle plattformen etterhvert som man får tilbakemelding fra brukere og samarbeidspartnere.

I et bolig-prosjekt er dette mer eller mindre blitt standarden da kommunikasjonsbehovet fra den første landingssiden, som kun skal brukes til å vekke interesse for prosjektet, endrer seg drastisk fram mot ferdigstilling av prosjektet og digital visning av boligene for å generere leads ut til meglerne. 

Ta kontakt hvis du vil vite mer om hvordan vi jobber!