Landsdekkende restaurantkjede fornyer seg på nett

Med fokus på brukeropplevelse og personvern er egon.no utviklet både for restaurantbrukere og restaurantdrivere. 

Prosjekt

Egon.no

Egon er en av landets største restaurantkjeder med sine 40+ restauranter rundt om i Norge. Sammen med HK Reklame har vi stått for rådgivning, design og utvikling av egon.no.

Kunde

Egon

Resultat Se løsningen

Tydelige valg og prioriteringer

Gjennom samtaler med Egon, brukere og analyse av nettsteddata har vi identifisert og kategorisert funksjoner på egon.no ut fra et brukerperspektiv. I alle nettsideprosjekter må det gjøres tydelige valg og prioriteringer på innhold og funksjon for å gi retning til informasjonsarkitektur og design. Primæroppgaver, de viktigste oppgavene på nettsiden, er definert til å være: meny, oversikt over restauranter og booking av bord. Identifiserte sekundæroppgaver ble takehome, gavekort og arbeidssøknader.

Meny som konkurransefortrinn

En av de funksjonene som skiller egon.no fra konkurrenter er menyen. Vi har jobbet med å lage en meny som virkelig skiller seg ut i mengden med mulighet til å få oversikt over alle matretter basert på type retter, allergier og om de leveres som takehome mat. Spesielt dette med allergier har vi fått gjentakende tilbakemelding fra brukere om at en funksjon som skaper stor merverdi for de som ser etter trygge og forutsigbare restaurantopplevelser.

Innebygd personvern

Siden ny personvernsforordning tredde i kraft har vi jobbet med å videreutvikle egon.no fra et personvernsperspektiv. En viktig funksjon for Egon på plattformen handler om innhenting av arbeidssøknader og tilgjengeliggjøring av disse til de korrekte restaurantdriverene. Her har det hele tiden vært viktig å jobbe etter personvernsprinsippene og innebygd personvern for å sikre både brukerens rettigheter og Egons behov. Vi startet med en felles workshop for å kartlegge hvilke behov Egon har når det gjelder å motta opplysninger om arbeidssøkere. Gjennom kartleggingen kan vi ta bevisste valg rundt dataminimering og sikre at vi har korrekt juridisk grunnlag og aksept for innhentingen av personopplysninger. Basert på innledende research jobbet vi videre med enkel prototyping og tilbakemelding fra Egon på brukerreisen (innfylling av data front-end og presentasjon av data back-end).

Kontinuerlig utvikling

Egon jobber med flere samarbeidspartnere både innen booking og leveranse av mat, tjenester som til enhver tid er under utvikling og tilpasning til behovene i de ulike regionene i landet. Dette, sammen med et aktivt årshjul for markedsføring, gjør at vi sammen jobber med kontinuerlig utvikling av plattformen med fokus på å hele tiden forbedre brukeropplevelsen.