Inkrementell innovasjon i regnskapsbransjen

Sammen med NELFO, EL og IT Forbundet og Azets har vi jobbet med digitalisering av regnskapsrutiner.

Løsningen er en digital tjeneste som er informativ og enkel i bruk, og som automatiserer arbeidsflyten fram til ferdig rapportering.

Sammen med kunden jobbet vi med innsikt, utvikling av kundereiser, enkel prototyping og brukertesting før løsningen ble implementert som førsteversjon.

Prosjekt

ELBUS

Digitalisering handler i all sin enkelhet om å gjøre arbeidshverdagen enklere – med rett teknologi og gode brukeropplevelser. Ved å ta utgangspunkt i brukerens behov, jobber vi med hvordan teknologi kan være med å skape smidigere og mer effektive prosesser.

Kunde

EL og IT Forbundet, NELFO

Teknologi

ASP.NET Core, Vue.js, Sass, SQL server, Azure

Resultat Se løsningen

ELBUS – ordningen er et samarbeid mellom NELFO og EL og IT Forbundet. ELBUS er en ordning for medlemsbedrifter og ansatte, hvor tariffavtalen Landsoverenskomsten for elektrofagene er gjort gjeldene.. ELBUS samler inn midler fra alle medlemsbedrifter og bruker disse til kompetanseheving for fagarbeidere, FoU og organisasjonsutvikling. Inndrivingen av disse midlene har vært manuelle og utført gjennom rapportering i excel og med flere aktører involvert på ulikt nivå i de ulike organisasjonene.

Inkrementell innovasjon handler om forbedring av eksisterende prosesser og rutiner. Azets har som ELBUS sin samarbeidspartner inngående kjennskap til ELBUS - ordningens regnskapsrutiner og identifiserte en mulighet til å jobbe med forbedring av prosesser gjennom å gjøre de mer digitale. Sammen med interessenter fra alle organisasjonene har HK Bits ledet prosessen fra innsikt til ferdig løsning.

Løsningen bygger på en digital plattform for informasjon og kommunikasjon ut til alle medlemmer - integrert mot Azets sitt regnskapssystem. Rapporteringen fra alle medlemmer foregår på terminbasis 6 ganger ila et år. Alle medlemmer får automatisert og personalisert kommunikasjon knyttet til innrapportering av beregningsgrunnlaget, påminnelser ved ikke utført rapportering - samt bekreftelse på ferdig rapportering pr termin. En tjeneste som frigjør tid for alle parter, automatiserer kommunikasjonen og faktureringen ut til hver medlemsbedrift.