Digitaliserings-prosjekt i norsk stålindustri

E A Smith satser på digitalisering

sammen har vi utviklet en ny digital tjeneste for bestilling av armering

Prosjekt

armering.no

Grunnlagt i 1869 er E A Smith å regne som en bauta innen norsk industri med virksomheter som blant annet Byggern, HIBA Hus og Smith Stål i porteføljen. Som en del av en tradisjonell bransje jobber de med økt fokus på hvordan digitale tjenester kan være med å styrke kundelojalitet og åpne nye markeder.

Kunde

EA Smith AS

Teknologi

ASP.Net Core, Blazor, SQL Server, Sass, Javascript, Azure

Resultat Se løsningen

Å identifisere en mulighet i markedet

Å forbedre eksisterende produkter eller lage nye digitale tjenester handler om å forstå begrensninger eller muligheter i egen operasjonsmodell. Finnes det forbedringsmuligheter internt? Eller helt nye muligheter eksternt?

Hva om man kunne bestille armeringsstål digitalt og direkte fra byggeplass! Dette ble utgangspunktet for prosjektet vi har jobbet på sammen med Smith Stål. Den nye digitale bestillingsløsningen gjør det mulig å stå på byggeplass, laste opp bilder og dokumentasjon, bestille ønsket type armering og legge inn levering direkte til byggeplassen.

Løsningen har et brukervennlig grensesnitt ut mot bestiller og et eget grensesnitt mot kundeservice i Smith Stål hvor ordrer kan behandles, kunden oppdateres automatisk på ordrestatus og ordren går direkte inn i kjernesystemet for produksjon. Løsningen skaper en ny og bedre tjeneste for eksisterende kunder og åpner opp helt nye muligheter i markedet for mulige nye kunder som bestiller varer i mindre volum.

Hvordan har vi jobbet sammen?

Kartlegging av teknologi og brukerbehov

Hva slags teknologi ligger til grunn i eksisterende IT-infrastruktur? Hvilke systemer/løsninger jobber kunden med? Hva slags behov løser vi internt for kunden? Hva slags behov løser vi eksternt hos målgruppen?

Prototyping og testing

Gjennom kartleggingen danner vi oss et bilde av status quo og finner sammen med kunden grunnlaget for en MVP. Hva er minimum funksjonalitet vi trenger for å få på plass en prototype som kan testes? Med dette grunnlaget på plass utviklet vi en prototype til intern og ekstern testing.

Iterativ utvikling

Gjennom testing avdekker vi om det er behov for ny nødvendig funksjonalitet i løsningen. Utvikling og testing gjøres fortløpende sammen med kunde for å ivareta en smidig og rask prosess.

Fra prototype til produksjonsklar løsning

Etter nødvendig testing er gjennomført godkjennes MVP for produksjon og arbeidet med kode og kjernesystemintegrasjoner påbegynnes.

Forbedret kundedialog

Fra digital bestilling av armering på byggeplass blir ordrene tatt imot og godkjent av kundeservice med automatiserte kommunikasjonsløp til kunde på ordrestatus og levering.