Strategisk samarbeidsavtale med internasjonal satsning

Det som startet som et digitaliseringsprosjekt, har ledet E.A. Smith (EAS) inn i en strategisk samarbeidsavtale med HK Bits og utviklingen av en digital tjeneste for armering. Målet er internasjonale armeringsleverandører som kunder.

Vi har tidligere skrevet om hvordan EAS gjennom Smith Stål har jobbet med digitalisering av egen forretning. Resultatet ble en innovativ digital tjeneste – armering.no – som digitaliserer kundereisen for kundene, automatiserer kundedialogen og effektiviserer arbeidsmetodene fra bestilling til produksjon og levering av armering.

Tør å tenke annerledes

– Samarbeidet med HK Bits og prosjektet armering.no har skapt et enda sterkere fokus på digitalisering og nye digitale tjenester i konsernet. Som en bedrift med røtter helt tilbake til 1869 jobber vi i flere store og tradisjonelle industrier, sier Steve Reinertsen, direktør i Smith Stål og initiativtaker bak prosjektet.

– Stålindustrien og bestilling av armeringsjern spesifikt har blitt gjort likt i mange år. Å stå midt i den digitale transformasjonen fordrer at vi tør å tenke nytt og annerledes. Ikke bare rundt hvordan vi skaper verdi for kundene våre, men også hvordan vi bygger et økosystem med samarbeidspartnere som kan være med oss på reisen, sier Reinertsen.

Ny verdi i hele verdikjeden

– Å jobbe med en organisasjon som står midt i det digitale skiftet og som så til de grader tør å tenke nytt er svært spennende, sier David Kollsete, konsulent i HK Bits. – EAS kan forretningen sin godt. Å få være med og utfordre på hvordan teknologi kan skape ny verdi i hele verdikjeden er givende for hele HK Bits teamet.

– Arbeidet med å gå fra løsning til tjeneste handler om alt fra forretningsmodell til verdiforslag, konseptutvikling og markedskommunikasjon. Når EAS først satser så går de all in. De viser en tillit vi er stolte over å få forvalte i tiden framover, sier Kollsete.

 

Nøkkelpersonene bak avtalen

Fra venstre: Robert Finserås, Mats Wold, Dag Berg, David Kollsete, Steve Reinertsen og Sarah Rose Jones   

Partnerskap og nyansettelser

Sarah Rose Jones fra England går inn som prosjektleder for satsingen i EAS. Med sin internasjonale erfaring vil hun være en sentral brikke i å få løsningen ut i markedet og til nye kunder.

– Jeg er veldig spent på samarbeidet med HK Bits og reisen som ligger foran oss. Vi føler sterkt at vi kan hjelpe vår egen Industri med digitalisering ved å tilby en løsning som vi vet passer til deres virksomhet og kundens behov. Vi finpusser på detaljene og markedskommunikasjonen nå, og gleder oss til å ta dette til markedet, sier Jones.

Mandat og eierskap fra toppen

- Vi er store nok til å operere i skala, men raske nok til å ta muligheter der de oppstår. Er vi også gode nok så gir kombinasjonen av rivende digital utvikling og korte beslutningsveier store muligheter. På samme måte som grunnleggende økonomikompetanse er påkrevd på ledernivå så er forståelse av digitalisering blitt det. Vi har tatt konsekvensen av det og bygger organisasjonen deretter. Vi får til mye selv, men er også avhengig av å ha med oss partnere som raskt forstår forretningen vår og kan utfordre oss til å tenke nytt. Jeg har allerede fått testet temperaturen i stålmarkedet rundt satsningen vi gjør med HK Bits og tilbakemeldingene er så langt veldig positive.

– Nå skal vi holde momentum oppe og se hvordan dette går. Vi vet at mye av verdien for organisasjonen vår ligger i de læringene vi gjør oss på veien, samtidig er målet vårt selvfølgelig å lykkes, avslutter direktøren.

Du kan bli bedre kjent med satsningen Rebareasy her.