Industriselskap går live med SaaS pilot i England og Irland

I september 2022 gikk E.A Smith live med første internasjonale pilotkunde på den digitale tjenesten RebarEasy. Med teknologi utviklet i Trondheim utforsker selskapet nye forretningsmodeller og muligheter i det internasjonale markedet.

Digitaliseringsprosjekt

Det startet som et digitaliseringsprosjekt i stål divisjonen med fokus på kundereisen for kjøp av armering og armeringstilbehør. Vi tilhører en tradisjonell bransje hvor mange av prosessene våre og møtepunktene med kundene har vært preget av analoge og tidkrevende prosesser. Med armering.no klarte vi å identifisere en kundereise og en prosess som kunne gjøres enklere og bedre for kundene våre. Nå kan kundene våre selv stå på byggeplass og bestille armeringsjern og armeringstilbehør direkte levert på byggeplass.

Etter hvert som vi så at armering.no traff godt i markedet vårt her hjemme begynte vi å leke med tanken om å ta løsningen ut i andre markeder. Hypotesen, og erfaringen vår, var at mange selskaper i samme industri har det samme behovet som oss og at kjerneprosessene ser like ut, sier direktør for stål, Steve Reinertsen.

Fra produkt til tjeneste

E. A. Smith er på en spennende digital reise. Å levere SaaS løsninger er ganske langt fra kjernevirksomheten vår, men vi jobber med å bygge en organisasjon som aktivt leter etter muligheter til å levere ny verdi til selskapet. De digitaliserings løftene som er gjort de siste årene både i teknologi og i mennesker legger grunnlaget for en ny måte å tenke utvikling på. Vi må aktivt tørre å bevege nålen fra digitaliseringsprosjekter til digital transformasjonsperspektiver. For oss handler det på sikt om å utforske mulighetene som ligger i verdikjedene våre og bygge tjenester på toppen av eksisterende prosesser eller helt nye forretningsområder. Arbeidet med å ta armering.no fra produkt til tjeneste er starten på en innovasjonsportefølje vi har som mål å vokse, sier leder for digital forretningsutvikling, David Kollsete.

Fra venstre: Robert Finserås, Mats Wold og Dag Berg fra HK Bits. David Kollsete, Steve Reinertsen og Sara Rose Jones fra E.A. Smith

Fotograf: Marius Rua

Milepæl i utviklingsarbeidet

Å ta et digitaliseringsprosjekt inn i tjenesteverden er en ny øvelse for oss. Arbeidet med konsept, forretningsmodell, verdiforslag og kommunikasjon av løsningen har vært en løpende prosess internt og sammen med vår utviklingspartner HK Bits. Nå som vi har gått live med vår første pilotkunde, Midland Steel, i England og Irland så markerer det en stor milepæl for oss! Nå starter arbeidet med å hjelpe kunden vår med onboarding av nye og eksisterende kunder og etablere vekststrategier, akkurat slik vi selv har gjort. Det kommende året skal vi jobbe videre med å etablere 3-5 RebarEasy kunder sier prosjektleder, Sarah Rose Jones.

E.A. Smith AS (EAS) er en av landets ledende aktører innen salg av byggevarer, byggesystemer, trelast, stål og armering gjennom Bygger’n-kjeden, Smith Stål, LSE og HIBA HUS. EAS ble etablert i Trondheim i 1869, og har i dag vokst til 60 lokasjoner over hele Norge. EAS drives av over 800 dyktige og engasjerte medarbeidere med en omsetning på ca 4,3 milliarder.